Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω όροι , έχουν τεθεί από την εταιρία με την επωνυμία Provis Real Estate EE με ΑΦΜ 801941229 και Γ.Ε.Μ.Η 16691503000 που εδρεύει στην Αθήνα στην περιοχή Δάφνη , επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 237, ΤΚ 17237,με υποκατάστημα στην Μύκονο στην περιοχή Βόθωνας (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία»), δικαιούχο του διαδικτυακού τόπου με διεύθυνση ιστοσελίδας noikiazomykonos.gr και διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε ιδιοκτήτη/ενοικιαστή της ιστοσελίδας noikiazomykonos.gr.Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας noikiazomykonos.gr παρακαλείται να διαβάσει τους παρακάτω όρους και στη συνέχεια να προχωρήσει σε επίσκεψη αλλά και χρήση των υπηρεσιών του noikiazomykonos.gr εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Όροι και προϋποθέσεις Σε περίπτωση διαφωνίας ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του noikiazomykonos.gr, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Provis Real Estate όποιες τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλιά του. Οι παρατηρήσεις/σχόλια που τυχόν υποβληθούν, αναλύονται από την Εταιρία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών/Ενοικιαστών λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο επισκέπτης ως Ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα noikiazomykonos.gr ελεύθερα να περιηγηθεί και να διαβάσει προσεκτικά τα αναγραφόμενα όσον αφορά την εύρεση υποψήφιου ενοικιαστή, την δωρεάν εγγραφή του, την επιλογή συνεργασίας χωρίς κρυφές χρεώσεις, την καταχώρηση του ακινήτου του και γενικά το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Provis Real Estate.

1.ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Κατά την εγγραφή του ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο noikiazomykonos.gr στην σχετική αίτηση για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Μόλις ο επισκέπτης /ιδιοκτήτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού κωδικού, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο Ιδιοκτήτης πλέον μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς. Επιλέγοντας στην συνέχεια το μοναδικό πακέτο συνεργασίας που αναφέρεται μετά την εγγραφή του το οποίο θα πρέπει να τηρήσει μέχρι το τέλος της μίσθωσης (αν η πράξη τελεστεί από την Εταιρία μας) καταχωρεί εντελώς δωρεάν το ακίνητο του με όλα τα αληθή και πλήρη στοιχεία όπως αυτά ζητούνται από το noikiazomykonos.gr . Σε περίπτωση εύρεσης Υποψήφιων Ενοικιαστών μέσα από το noikiazomykonos.gr. διαθέσιμος συνεργάτης της Εταιρίας μας θα έρθει σε άμεση επικοινωνία με τον Ιδιοκτήτη για επιβεβαίωση υπόδειξης του Ακινήτου γνωστοποιώντας πρώτα σε αυτόν την επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου. Το noikiazomykonos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα σε συνεννόηση πάντα με τον Ιδιοκτήτη της αποκλειστικής επιλογής ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης, άρνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε ακινήτου του διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Mετά την εγγραφή του ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει πάντα να διαβάζει τους όρους της Εντολής Ανάθεσης του noikiazomykonos.gr (περισσότερα εδω)και μετά την αποδοχή αυτών κ την ανάθεση/καταχώρηση ακινήτου για την εύρεση Υποψήφιων Ενοικιαστών είναι υποχρεωμένος να υπογράφει την Εντολή δεχόμενος τα συμφωνηθέντα. Η αμοιβή της Εταιρίας και τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ρητά μέσα στην Εντολή ανάθεσης. Ο εγγεγραμμένος πλέον Ιδιοκτήτης ακινήτου δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο noikiazomykonos.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Provis Real Estate ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες. Δεν επιτρέπεται ρητά καταχώρηση ακινήτου από τον Ιδιοκτήτη που δεν είναι ενεργή, δεν επιτρέπεται ρητά η καταχώρηση ακινήτου χωρίς τιμή ή με ψευδή τιμή (πχ 1€). Δεν επιτρέπεται ρητά το ψεύτικο προφίλ Ιδιοκτήτη που αποσκοπεί σε παραπλάνηση του επισκέπτη Υποψηφίου Ενοικιαστή. 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Ο επισκέπτης ως υποψήφιος ενοικιαστής μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα noikiazomykonos.gr ελεύθερα να περιηγηθεί και να διαβάσει προσεκτικά τα αναγραφόμενα όσον αφορά την εύρεση ακινήτου, την δωρεάν εγγραφή του, την  επιλογή συνεργασίας χωρίς κρυφές χρεώσεις και γενικά το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Provis Real Estate.

Κατά την εγγραφή του ο υποψήφιος ενοικιαστής θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο noikiazomykonos.gr στην σχετική αίτηση για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.

Μόλις ο επισκέπτης / υποψήφιος  ενοικιαστής ολοκληρώσει τη διαδικασία της δωρεάν εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού κωδικού, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο υποψήφιος ενοικιαστής πλέον μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.

Επιλέγοντας στην συνέχεια το ακίνητο που τον ενδιαφέρει έρχεται σε επικοινωνία με την Εταιρία μας και ο διαθέσιμος συνεργάτης θα κλείσει άμεσα ραντεβού την ημέρα και την ώρα  με τον Ιδιοκτήτη/Υποψήφιο ενοικιαστή. Ο συνεργάτης της Εταιρίας πριν την επιβεβαίωση του ραντεβού ενημερώνει τον Υποψήφιο ενοικιαστή ότι σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου η ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ανέρχεται στο10% του συνολικού μισθώματος του χρόνου ή σεζόν συν ΦΠΑ. Επίσης, αναφέρει πάντα στον Υποψήφιο Ενοικιαστή ότι θα ενημερώσει τον Ιδιοκτήτη του Ακινήτου για την επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση του Υποψηφίου. Πριν την υπόδειξη του ακινήτου ο υποψήφιος ενοικιαστής θα πρέπει πάντα να διαβάζει τους όρους της Εντολής Υπόδειξης του noikiazomykonos.gr (περισσότερα εδω)και μετά την αποδοχή αυτών ο υποψήφιος ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να υπογράφει την Εντολή δεχόμενος τα συμφωνηθέντα. Η αμοιβή της Εταιρίας μας όπως και τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ρητά μέσα στην Εντολή Υπόδειξης.

Δεν επιτρέπεται ρητά το ψεύτικο προφίλ Υποψηφίου Ενοικιαστή που αποσκοπεί σε παραπλάνηση του επισκέπτη/μέλους Ιδιοκτήτη.

Το noikiazomykonos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα σε συνεννόηση πάντα με τον Υποψήφιο ενοικιαστή της αποκλειστικής επιλογής ανάρτησης ή διαγραφής των στοιχείων του που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν  χρήση των υπηρεσιών του noikiazomykonos.gr για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/επισκέπτη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών γνωρισμάτων των χρηστών/επισκεπτών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του noikiazomykonos.gr

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων (junk mail ή spam) από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς δικαίου ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του noikiazomykonos.gr

Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/επισκεπτών, (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών).

Το noikiazomykonos.gr και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης, κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να συμμορφώνεται προς τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/επισκέπτης  δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημά του προς την Εταιρία Provis Real Estate και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική.

Με εκτίμηση

Για την Provis Real Estate

Προβής Αναστάσιος

Related Articles