ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δηλώνετε παρακάτω, παραμένουν στην Provis Real Estate και γνωστοποιούνται στον ενοικιαστή που θα επιλέξετε για το ακίνητό σας μέσω του γραφείου μας.

Οι κωδικοί αποστέλλονται εντός 24ώρου

Η εισαγωγή των στοιχείων σας πρέπει να είναι με κεφαλαία Ελληνικά ή Αγγλικά